Dịch vụ kỹ thuật

Bảo trì – Bảo dưỡng thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống

Quy trình vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống bằng phương pháp tháo rời…

Tuỳ theo kết cấu của bộ trao đổi nhiệt dạng ống (loại 1 pass, 2 pass, 3 pass) và việc lắp đặt trước đó sử dụng ống mềm hay ống cứng để quyết định tháo tại vị trí nào (tháo mặt bích, hay tháo tại vị trí khớp nối ống mềm.

XEM CHI TIẾT

Dịch vụ vệ sinh thay thế thiết bị trao đổi nhiệt

Quy trình vệ sinh thay thế thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm, Tư vấn quy trình vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm…

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và lập kế hoạch cho quá trình vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm, chúng ta có thể tiến hành từng bước vệ sinh thiết bị. Thực hiện theo các bước sau…

XEM CHI TIẾT